Paslaugos

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijos lankymas
Lietuvininkų g. 4, Šilutė

Paslaugų kainos
Suaugusiems 2 ,00 €
Dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, konservatorijų mokiniams, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniams, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams, nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų), nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams. 1.00 €
ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams,
1-2 grupės,invalidams, respublikos muziejininkams.
Tarptautinės muziejų tarybos,nariams, mokytojui,
lydinčiam mokinių grupę, turizmo firmų, gidų,gildijos nariams
lydintiems grupes ir pateikusiems atitinkamą gido ar,turizmo
firmos darbuotojo pažymėjimą
nemokamai
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus kitų ekspozicijų lankymas

Paslaugų kainos
Švėkšnos muziejaus ekspozicija,
Bažnyčios g. 9A, 99383, Švėkšnoje, Šilutės r. sav.
0,30 €
Žemaičių Naumiesčio muziejaus ekspozicija, Pergalės a. 17, 99207, Žemaičių Naumiestyje, Šilutės r. sav.

0,30 €
Macikų lagerio – karcerio ekspozicija,
Vilties g. 1, 99156, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės. r. sav.
0,30 €
Dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, konservatorijų mokiniams, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniams, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams, nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų), nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams. 0,20 €
Ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams, asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis); asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems, Lietuvos muziejų darbuotojams, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams Nemokamai
Ekskursijos ir ekskursijų vadovo paslaugos

Paslaugų kainos
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspoziciją rūmuose lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 10,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspoziciją rūmuose užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 15,00,€
Apžvalginė ekskursija po Šilutės miestą su vadovu (iki 30 žmonių) 15,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po H. Šojaus dvaro pastatų ansamblį lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 1 val. 13,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po H.Šojaus dvaro pastatų ansamblį užsienio kalba ( iki 25 žmonių) 1 val. 20,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Macikų lagerio – karcerio ekspoziciją lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 5,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Macikų lagerio – karcerio ekspoziciją užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 10,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Švėkšnos ekspoziciją lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 5,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Švėkšnos ekspoziciją užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 10,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 5,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 10,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Šilutės miestą lietuvių kalba (iki 30 žmonių) 45 min. 15,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Šilutės miestą užsienio kalba
(iki 25 žmonių) 45 min.
25,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Švėkšnos miestelį lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 10,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Švėkšnos miestelį užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 20,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio miestelį lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 10,00 €
Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio miestelį užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. 20,00 €
H. Šojaus dvaro reprezentacinės salės nuoma

Paslaugų kainos
Reprezentacinės salės nuoma santuokai įregistruoti su fotosesija H. Šojaus dvaro rūmuose iki 1 val. 60,00 €
Reprezentacinės salės nuoma santuokai įregistruoti su fotosesija H. Šojaus dvaro rūmuose iki 1 val. muziejaus ne darbo metu 90,00 €
Reprezentacinės salės nuoma komerciniams renginiams muziejaus darbo metu (1 val.) 80,00 €
Reprezentacinės salės nuoma komerciniams renginiams muziejaus ne darbo ir švenčių dienomis (1 val.) 120,00 €
Restauratorių ir archeologo paslaugos

Paslaugų kainos
Archeologinių tyrinėjimų paslauga Kaina apskaičiuojama vadovaujantis Kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“
Restauravimo paslaugos Valandinis restauratoriaus darbo užmokestis ir mokestis už medžiagas
Konsultacijos restauravimo ir eksponatų saugojimo klausimais (1 val.) Valandinis restauratoriaus darbo užmokestis
Edukaciniai užsiėmimai ir pramogos

Paslaugų kainos
Edukaciniai užsiėmimai muziejuje (iki 25 žmonių, 45 min.),
1 asmeniui
2,00 €
Edukacinė programa „Lietuvininkų kulinarinis paveldas“ (iki 25 žmonių, 45 min.) 1 asmeniui 5,00 €
Edukacinė užsiėmimas – „Arbatos gėrimo tradicijos Azijoje ir Europoje“ (45 min.) 1 asmeniui 2,50 €
Fotografavimas

Paslaugų kainos
Fotografavimasis (fotosesija) be santuokos įregistravimo H. Šojaus dvaro rūmuose iki 1 val. 50,00 €
Fotografavimasis (fotosesija) be santuokos įregistravimo H. Šojaus dvaro rūmuose muziejaus ne darbo arba švenčių dienomis iki 1 val. 70,00 €
Filmavimas arba fotografavimas (skaitmeniniu fotoaparatu) ekspozicijose ir parodose 1,50 €
Foto nuotrauka su muziejaus aksesuarais specialiai įrengtoje muziejaus foto studijoje 2,00 €/asmeniui
Eksponatų fotografavimas komerciniams ir asmeniniams tikslams 9,00 €

Komentavimo galimybė išjungta.