Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo Šilutės Hugo Šojaus muziejuje taisyklės

JŪSŲ TEISĖS:

  • teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

Atsakinga už asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi ir kontrolę – Materialinio ir techninio skyriaus vedėja, archyvarė – dokumentų valdymo specialistė  Roma Šukienė, tel. (8 441) 62207, rastine@silutesmuziejus.lt

Atnaujinta: 2019-01-02

Komentavimo galimybė išjungta.